Minunkin näkemyksilläni on merkitystä sijoitetun vammaisen lapsen oikeus tulla kuulluksi

Julkaisussa: Uudistuva lastensuojelu : kohti asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoimintaa
Tekijät: Laakso, Riitta; Helavirta, Susanna; Seppälä, Leena; Penders; Merja; Krohns, Niina
Tekijöiden määrä: 5
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
JUFO-ID: 84927
Julkaisija: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 2323-363X
Emojulkaisun nimi: Uudistuva lastensuojelu : kohti asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoimintaa
Sivunumerot: 33 - 40
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Seppälä, Leena - Lapin ammattikorkeakoulu, Hyvinvointipalvelut
Helavirta, Susanna - Lapin ammattikorkeakoulu, Hyvinvointipalvelut
Aiheet:
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-208-6
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lapin ammattikorkeakoulu, Hyvinvointipalvelut