Finrando ni okeru kyoyorinen to shin daigakuho (Die finnische Bildungsidee und das neue finnische Hochschulgesetz)

Julkaisussa: Ningen keisei to shite nokyoyo : Hangari, finrando, nihon ni okeru doitsuteki rinen no juyo tenbo (Bildung als Menschenformung : Rezeption und Zukunftsaussichten deutscher Philosophie in Ungarn, Finnland und Japan)
Tekijä: Reuter Ewald
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: japani
Julkaisutyyppi: A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa
JUFO-ID: 9374
Julkaisija: Shumpusha Publishing
Julkaisuvuosi: 2018
Emojulkaisun nimi: Ningen keisei to shite nokyoyo : Hangari, finrando, nihon ni okeru doitsuteki rinen no juyo tenbo (Bildung als Menschenformung : Rezeption und Zukunftsaussichten deutscher Philosophie in Ungarn, Finnland und Japan)
Sivunumerot: 51 - 67
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Filosofia
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Reuter, Ewald - Tampereen yliopisto, Viestintätieteiden tiedekunta
Linkit: http://www.shumpu.com
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen yliopisto, Viestintätieteiden tiedekunta