SATU-koulutuksen elinkaari

Julkaisussa: Satu on totta - historiikki : Maahanmuuttajasairaanhoitajien pätevöitymiskoulutus (SATU) Turun ammattikorkeakoulussa vuosina 2003-2017
Tekijä: Sairanen, Raija
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
JUFO-ID: 80731391
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 1457-7941
Emojulkaisun nimi: Satu on totta - historiikki : Maahanmuuttajasairaanhoitajien pätevöitymiskoulutus (SATU) Turun ammattikorkeakoulussa vuosina 2003-2017
Numero: 97
Sivunumerot: 11 - 19
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Hoitotiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Sairanen, Raija - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Terhy monimuotokoulutukset ja YAMK
Sarja: Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja
Aiheet:
Linkit: http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166690.pdf
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019111337999
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Terhy monimuotokoulutukset ja YAMK