Opinnäytetyöt vahvistavat ammatillista osaamista ja suomen kieltä

Julkaisussa: Satu on totta -historiikki : maahanmuuttajasairaanhoitajien pätevöitymiskoulutus (SATU) Turun ammattikorkeakoulussa vuosina 2003-2017
Tekijät: Nylund, Arja; Sairanen, Raija
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
JUFO-ID: 80731391
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 1457-7941
Emojulkaisun nimi: Satu on totta -historiikki : maahanmuuttajasairaanhoitajien pätevöitymiskoulutus (SATU) Turun ammattikorkeakoulussa vuosina 2003-2017
Numero: 97
Sivunumerot: 116 - 129
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Hoitotiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Nylund, Arja - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Terhy monimuotokoulutukset ja YAMK
Sairanen, Raija - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Terhy monimuotokoulutukset ja YAMK
Sarja: Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja
Aiheet:
Linkit: http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166690.pdf
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019112143381
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Terhy monimuotokoulutukset ja YAMK