Kokonaisturvallisuuden ennakoinnin kehittäminen Suomessa

Tekijät: Matti Minkkinen, Ira Ahokas, Burkhard Auffermann
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisija: Winland-tutkimus
Julkaisuvuosi: 2018
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Muut yhteiskuntatieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Auffermann, Burkhard - Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Ahokas, Ira - Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Minkkinen, Matti - Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Linkit: https://research.utu.fi/converis/portal/Publication/37639530
https://winlandtutkimus.fi/wp-content/uploads/2018/10/Winland_Kokonaisturvallisuuden-ennakointi-työpaperi-lokakuu-2018.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus