9 : Tunturit

Julkaisussa: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018. Luontotyyppien punainen kirja – Osa 2: Luontotyyppien kuvaukset
Tekijät: Pääkkö, Elisa; Mäkelä, Katariina; Saikkonen, Arto; Tynys, Saara; Anttonen, Marja; Johansson, Peter; Kumpula, Jouko; Mikkola, Kari; Norokorpi, Yrjö; Suominen, Otso; Turunen, Minna; Virtanen, Risto; Väre, Henry
Tekijöiden määrä: 13
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
JUFO-ID: 71520
Julkaisija: Suomen ympäristökeskus
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 1238-7312
Emojulkaisun nimi: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018. Luontotyyppien punainen kirja – Osa 2: Luontotyyppien kuvaukset
Sivunumerot: 761 - 884
Tieteenala: Luonnontieteet
Ekologia, evoluutiobiologia
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Virtanen, Risto Juhani - Oulun yliopisto, Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikkö
Sarja: Suomen ympäristö
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4819-4
Organisaation sisäinen affiliaatio: Oulun yliopisto, Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikkö