The Impact of Christian Charity or Diaconia on the Development of the Welfare State:Eliminating Poverty in Finland

Julkaisussa: Toward a Shared Sustainable Future:The Role of Religion, Values and Ethics
Tekijä: Ruokanen, Miikka Mauno
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Julkaisija: The Amity Foundation
Julkaisuvuosi: 2018
Emojulkaisun nimi: Toward a Shared Sustainable Future:The Role of Religion, Values and Ethics
Sivunumerot: 137 - 144
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Teologia
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Ruokanen, Miikka Mauno - Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta