Applying a self-assessment tool to enhance personalized development of students' innovation competences in the context of university-company cooperation

Tekijät: Keinänen, Meiju; Butter, Rene
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 1
JUFO-ID: 76673
Julkaisija: Yliopistopedagogiikan asiantuntija- ja yhteistyöverkosto Peda-forum
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 2242-8070
Numero: 2/2018
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Keinänen, Meiju - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Tekniikka, ympäristö ja talous, yht
Sarja: Yliopistopedagogiikka
Linkit: https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2018/12/20/applying-a-self-assessment-tool-to-enhance-personalized-development-of-students-innovation-competences-in-the-context-of-university-company-cooperation/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Tekniikka, ympäristö ja talous, yht