Herätysliikkeiden rooli Suomen sisällissodassa vaihteli niiden perinteistä ja vaikutusalueista käsin

Tekijä: Mustakallio, Hannu
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisuvuosi: 2018
Numero: 29.10.2018
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Teologia
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Mustakallio, Hannu - Itä-Suomen yliopisto, Teologian osasto, läntinen teologia
Sarja: Teologia.fi
Linkit: https://www.teologia.fi/artikkelit/1569-heraetysliikkeiden-rooli-suomen-sisaellissodassa-vaihteli-niiden-perinteistae-ja-vaikutusalueista-kaesin
Organisaation sisäinen affiliaatio: Itä-Suomen yliopisto, Teologian osasto, läntinen teologia