Review of The Formation of Papal Authority in Late Antique Italy: Roman Bishops and The Domestic Sphere by Kristina Sessa (Cambridge University Press, New York)

Tekijä: Heikonen, Juhana
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä
JUFO-ID: 51768
Julkaisija: Klassillis-filologinen yhdistys
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 0570-734X
Volyymi: 52
Tieteenala: Tekniikka
Arkkitehtuuri
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Heikonen, Juhana - Aalto-yliopisto, Department of Architecture
Sarja: ARCTOS: ACTA PHILOLOGICA FENNICA
Organisaation sisäinen affiliaatio: Aalto-yliopisto, Department of Architecture

Samankaltaisia teoksia