Kemikaaliviisaat julkiset hankinnat : opas kunnille

Tekijät: Kontturi, Katja; Lankiniemi, Sonja; Yliruusi, Hannamaria
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja
JUFO-ID: 86494503
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 1457-7933
1796-9972
Numero: 118
Sivunumerot: 66
Tieteenala: Tekniikka
Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Yliruusi, Hannamaria - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Rakentaminen, ympäristö ja energia
Lankiniemi, Sonja - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, TKI-toiminta
Sarja: Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja
Aiheet:
Linkit: http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166982.pdf
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019101833847
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Rakentaminen, ympäristö ja energia Turun ammattikorkeakoulu, Amk, TKI-toiminta