Taidelähtöisyys vastaa työelämän haasteisiin

Tekijä: Vanhanen, Elise
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura ry
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 2489-7388
Numero: 18.4.2018
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Kuvataide ja muotoilu
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Vanhanen, Elise - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Taideakatemia monimuotokoulutukset ja YAMK
Sarja: Taidetutka
Aiheet:
Linkit: http://taidetutka.fi/2018/taidelahtoisyys-vastaa-tyoelaman-haasteisiin/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Taideakatemia monimuotokoulutukset ja YAMK