Kirurgiset infektiot. Kirurgisten infektioiden luokitus ja merkitys

Julkaisussa: Kirurgia
Tekijät: Rantala A; Huotari K
Tekijöiden määrä: 2
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Kustannus Oy Duodecim
Julkaisuvuosi: 2018
Emojulkaisun nimi: Kirurgia
Sivunumerot: 34
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Kirurgia, anestesiologia, tehohoito, radiologia
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Rantala, Arto - Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualue