Vesienhoidon ja luonnonsuojelun yhteensovittaminen Puruvedellä suositukset toimintamalliksi

Tekijät: Kemppainen, Eija; Belinskij, Antti; Hellsten, Seppo; Kartano, Linda; Mäkelä, Salla; Ojala, Olli; Sammalkorpi, Ilkka
Tekijöiden määrä: 7
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
JUFO-ID: 80287
Julkaisija: Suomen ympäristökeskus SYKE
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 1796-1718
Tieteenala: Luonnontieteet
Ympäristötiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Belinskij, Antti - Itä-Suomen yliopisto, Oikeustieteiden laitos
Sarja: Suomen ympäristökeskuksen raportteja
Linkit: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/235601
Organisaation sisäinen affiliaatio: Itä-Suomen yliopisto, Oikeustieteiden laitos