Johdanto : arktisesta matkailusta ja sen tutkimisesta

Julkaisussa: Arktisen merkitykset Lapin matkailussa
Tekijät: Maria Hakkarainen; Outi Rantala
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
Julkaisuvuosi: 2018
Emojulkaisun nimi: Arktisen merkitykset Lapin matkailussa
Sivunumerot: 11 - 17
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Muut yhteiskuntatieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Hakkarainen, Maria - Lapin yliopisto, Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti
Rantala, Outi - Lapin yliopisto, Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti
Linkit: https://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201811211455
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lapin yliopisto, Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutti