Vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan lainsäädännön soveltaminen. Kuvaus hyvistä menettelytavoista

Tekijät: Kangas, Ari; Karvonen, Airi; Taina, Tuire; Gustafsson, Juhani; Werdi, Erja; Puharinen, Suvi-Tuuli; Mannio, Jaakko; Mehtonen, Jukka; Nystén, Taina; Ruoppa, Marja; Sainio, Pirjo; Siimes, Katri; Silvo, Kimmo; Tuominen, Sirkku; Verta, Matti; Vuori, Kari-Matti; Äystö, Lauri; Kauppila, Jussi; Leppänen, Matti; Näykki, Teemu; Karppanen, Jari; Korhonen, Markku
Tekijöiden määrä: 22
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
JUFO-ID: 71710
Julkaisija: Ympäristöministeriö
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 1796-170X
Numero: 19
Tieteenala: Luonnontieteet
Ympäristötiede
Sarja: Ympäristöministeriön raportteja
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4807-1