Taiteen toimintaympäristöt

Julkaisussa: FAQ : taiteen digitaaliset toimintaympäristöt
Tekijä: Suonpää, Juha
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
JUFO-ID: 76819
Julkaisija: Tampereen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 1456-002X
Emojulkaisun nimi: FAQ : taiteen digitaaliset toimintaympäristöt
Numero: 105
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Kuvataide ja muotoilu
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Suonpää, Juha - Tampereen ammattikorkeakoulu, Kuvataiteen ko
Sarja: Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja
Linkit: http://julkaisut.tamk.fi/PDF-tiedostot-web/B/105-FAQ-Taiteen-digitaaliset-toimintaymparistot.pdf
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201903193372
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu, Kuvataiteen ko