Waste Management Collaboration between Brazilian and Finnish Students in the SCALA project

Tekijät: Isacsson Annica, Hyypi� Mirva, Harmaala Minna-Maari, Goulart Elias
Tekijöiden määrä: 4
Julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
JUFO-ID: 75616
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 1799-6848
Tieteenala: Tekniikka
Muu tekniikka
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Hyypi�, Mirva - Lappeenrannan teknillinen yliopisto, PÄÄT Innovation and software/LAHTI
Sarja: Journal of Finnish Universities of Applied Sciences
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, PÄÄT Innovation and software