Säteilytyön erityispiirteet ydinvoimalassa : mitä terveysalan ammattilaisen tulisi tietää?

Tekijät: Hakala, Noora; Mattila, Riina; Kuure, Marja-Helena; Schroderus-Salo, Tanja; Henner, Anja
Tekijöiden määrä: 5
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D1 Artikkeli ammattilehdessä
JUFO-ID: 79958
Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 1798-2022
Numero: 15
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Terveystiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Henner, Anja - Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Terveydenhuollon erityisalatSpecial Fields in Health Care
Schroderus-Salo, Tanja - Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Terveydenhuollon erityisalatSpecial Fields in Health Care
Sarja: ePooki : Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut
Aiheet:
Linkit: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201904034279
http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201902215880
Organisaation sisäinen affiliaatio: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Terveydenhuollon erityisalatSpecial Fields in Health Care