"Keitä te ootte te…" Näkökulmia Z-sukupolven opiskelijoiden oppimisen tukemiseen

Tekijä: Kaukinen, Ruut
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
JUFO-ID: 55441945
Julkaisija: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 2242-9948
Numero: 21.3.2019
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Muut humanistiset tieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kaukinen, Ruut - Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajankoulutus
Sarja: Haaga-Helia e-Signals
Aiheet:
Linkit: https://esignals.haaga-helia.fi/2019/03/21/keita-te-ootte-te-nakokulmia-z-sukupolven-opiskelijoiden-oppimisen-tukemiseen/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajankoulutus