Suomen lajien uhanalaisuus 2019 Punainen kirja:The 2019 Red List of Finnish Species

Tekijät: Hyvärinen, Esko; Juslén, Aino Kaisa; Kemppainen, Eija; Uddström, Annika; Liukko, Ulla-Maija
Tekijöiden määrä: 5
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
Julkaisija: Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus
Julkaisuvuosi: 2019
Tieteenala: Luonnontieteet
Ekologia, evoluutiobiologia
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Juslén, Aino Kaisa - Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo