Ehdotus haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelmaksi ja leviämisväyliä koskevaksi toimintasuunnitelmaksi

Tekijät: Huusela-Veistola, Erja;Holmala, Katja;Hyvönen, Terho;Kauhala, Kaarina;Ryttäri, Terhi;Tuhkanen, Eeva-Maria;Urho, Lauri
Tekijöiden määrä: 7
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
JUFO-ID: 98442427
Julkaisija: Valtioneuvoston kanslia
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 2342-6799
Numero: 5/2019
Tieteenala: Luonnontieteet
Ympäristötiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Huusela-Veistola, Erja - Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat / Kasvinterveys (4100110610)
Kauhala, Kaarina - Luonnonvarakeskus, Tuotantojärjestelmät / Puutarhateknologiat (4100210510)
Holmala, Katja - Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat / Riistapopulaatioiden dynamiikka (4100110810)
Hyvönen, Terho - Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat / Akvaattisten populaatioiden dynamiikka (4100110910)
Sarja: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
Organisaation sisäinen affiliaatio: Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat
Luonnonvarakeskus, Tuotantojärjestelmät