Assessing Finnish and Californian high school students' historical literacy through a document-based task

Tekijät: Veijola, Anna; Rantala, Jukka
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 1
JUFO-ID: 71213
Julkaisija: Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CDS), Karlstad universitet
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 2000-9879
Volyymi: 2018
Numero: 1
Sivunumerot: 1 - 21
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Historia ja arkeologia
Sarja: Nordidactica : Journal of Humanities and Social Science Education
Aiheet:
Linkit: http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1191139/FULLTEXT01.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Jyväskylän yliopisto, Normaalikoulu Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos