Everybody is selling something : why don't we realize it?

Tekijä: Kairisto-Mertanen, Liisa
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 2489-821X
Numero: 29.5.2019
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kairisto-Mertanen, Liisa - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Koulutuksen kehittäminen
Sarja: Talk-verkkolehti
Linkit: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019091227981
https://talk.turkuamk.fi/myynti/everybody-is-selling-something-why-dont-we-realize-it/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Koulutuksen kehittäminen