Mitä silmät ei nää, sitä ei voi arvostaa? : visualisoinnilla turvallisuutta, luotettavuutta ja vastuullisuutta digitaaliseen pankkibisnekseen

Tekijät: Norri, Emilia; Jalonen, Harri
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 2489-821X
Numero: 17.6.2019
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Jalonen, Harri - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Yrittäjyys ja myynti
Sarja: Talk-verkkolehti
Linkit: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019061920996
https://talk.turkuamk.fi/digitalisaatio/mita-silmat-ei-naa-sita-ei-voi-arvostaa-visualisoinnilla-turvallisuutta-luotettavuutta-ja-vastuullisuutta-digitaaliseen-pankkibisnekseen/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Yrittäjyys ja myynti