Innopeda ja CDIO tarjoavat avaimia käytännönläheiseen oppimiseen

Tekijät: Kairisto-Mertanen, Liisa; Konst, Taru
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 2489-821X
Numero: 26.6.2019
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Kairisto-Mertanen, Liisa - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Tekniikka ja liiketoiminta, yht.
Konst, Taru - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Koulutuksen kehittäminen
Sarja: Talk-verkkolehti
Linkit: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019062822298
https://talk.turkuamk.fi/innopeda/innopeda-ja-cdio-tarjoavat-avaimia-kaytannonlaheiseen-oppimiseen/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Tekniikka ja liiketoiminta, yht. Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Koulutuksen kehittäminen