(2675) Proposal to conserve Alectoria fuscescens (Bryoria fuscescens), nom. cons., against the additional names Usnea implexa, Alectoria capillaris, A. cana, A. rubens, A. fuscidula, A. degenii, A. forissii, A. ostrobotniae, A. kuemmerleana, A. haynaldiae, A. achariana, A. lanestris, A. prostratosteola, and A. viridescens (Fungi, Ascomycota, Lecanorales, Parmeliaceae)

Julkaisussa: Taxon
Tekijät: Hawksworth, David L.; Ahti, Teuvo; Myllys, Leena; Boluda, Carlos G.
Tekijöiden määrä: 4
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 1
JUFO-ID: 68068
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 0040-0262
Emojulkaisun nimi: Taxon
Volyymi: 68
Numero: 2
Sivunumerot: 400 - 402
Tieteenala: Luonnontieteet
Ekologia, evoluutiobiologia
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Myllys, Leena - Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo
Ahti, Teuvo - Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo
Sarja: Taxon
Linkit: https://dx.doi.org/10.1002/tax.12037
Organisaation sisäinen affiliaatio: Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo