Näkökulmia kaupan transformaatioon

Julkaisussa: Kaupan merkitys Suomen kasvulle
Tekijä: Saarijärvi, Hannu
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Kaupan liitto
Julkaisuvuosi: 2019
Emojulkaisun nimi: Kaupan merkitys Suomen kasvulle
Sivunumerot: 40 - 43
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Saarijärvi, Hannu - Tampereen yliopisto, Johtamisen ja talouden tiedekunta
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen yliopisto, Johtamisen ja talouden tiedekunta