Yhteistyön hyödyntäminen maitotilayrityksissä

Julkaisussa: Kohti kannattavaa ja hiilineutraalia ruokaketjua - otteita SeAMK Ruoka -yksikön opinnäytetöistä
Tekijät: Hakanen, Anniina; Lahdenmaa, Jouko; Rajakorpi, Jyrki; Närvä, Margit; Ryhänen, Matti
Tekijöiden määrä: 5
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
JUFO-ID: 81827
Julkaisija: Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 1797-5573
Emojulkaisun nimi: Kohti kannattavaa ja hiilineutraalia ruokaketjua - otteita SeAMK Ruoka -yksikön opinnäytetöistä
Sivunumerot: 20 - 29
Tieteenala: Maatalous- ja metsätieteet
Kotieläintiede, maitotaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Rajakorpi, Jyrki - Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Luonnonvara (maa- & metsatalousalat)
Närvä, Margit - Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Luonnonvara (maa- & metsatalousalat)
Ryhänen, Matti - Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Luonnonvara (maa- & metsatalousalat)
Sarja: Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 145
Aiheet:
Linkit: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019092630039
Organisaation sisäinen affiliaatio: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Luonnonvara (maa- & metsatalousalat)