贝叶斯滤波与平滑 (Bayesian filtering and smoothing)

Tekijä: Särkkä, Simo
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: kiina
Julkaisutyyppi: C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos
Julkaisija: Cambridge University Press
Julkaisuvuosi: 2015
Tieteenala: Tekniikka
Sähkö-, automaatio- ja tietoliikennetekniikka, elektroniikka
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Särkkä, Simo - Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan ja automaation laitos
Organisaation sisäinen affiliaatio: Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan ja automaation laitos