Circular economy in the Finnish bioproduct industry

Julkaisussa: Proceedings of the seminar on circular economy in bioproduct industry (held at Kotka, Finland, 13th March 2018)
Tekijä: Pulkkinen, Lasse
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: South-Eastern Finland University of Applied Sciences
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 2489-2467
2489-3102
Emojulkaisun nimi: Proceedings of the seminar on circular economy in bioproduct industry (held at Kotka, Finland, 13th March 2018)
Numero: 84
Sivunumerot: 34 - 39
Tieteenala: Tekniikka
Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Pulkkinen, Lasse Juhani - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Metsä, ympäristö ja energia
Sarja: Xamk Development
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-188-0
Organisaation sisäinen affiliaatio: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Metsä, ympäristö ja energia