Johdanto ja hankkeen lähtökohdat

Julkaisussa: Digitaalisen itseopiskeluympäristön kehittäminen : vanhustyön hoivahenkilöstön täydennyskoulutusvälineeksi
Tekijä: Himanen, Sari
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
JUFO-ID: 76819
Julkaisija: Tampereen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 1456-002X
Emojulkaisun nimi: Digitaalisen itseopiskeluympäristön kehittäminen : vanhustyön hoivahenkilöstön täydennyskoulutusvälineeksi
Numero: 117
Sivunumerot: 10 - 12
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Himanen, Sari - Tampereen ammattikorkeakoulu, Sairaanhoitajakoulutus
Sarja: Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B.
Aiheet:
Linkit: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019121949040
https://www.tamk.fi/-/digitaalisen-itseopiskeluympariston-kehittaminen-vanhustyon-hoivahenkiloston-taydennyskoulutusvalineeksi
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu, Sairaanhoitajakoulutus