Avaimia elämyksen synnyttämiseen

Julkaisussa: Maaseutumatkailuyrityksen tietoreppu : opas kilpailukyvyn ja elämyksellisyyden kasvattamiseksi
Tekijä: Tuominen, Telle
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
JUFO-ID: 86494503
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2018
ISSN: 1796-9972
Emojulkaisun nimi: Maaseutumatkailuyrityksen tietoreppu : opas kilpailukyvyn ja elämyksellisyyden kasvattamiseksi
Numero: 111
Sivunumerot: 10
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Liiketaloustiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Tuominen, Telle - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Liiketalous
Sarja: Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja
Linkit: http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166593.pdf
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019112243824
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Liiketalous