3. Maanmuokkaus osana metsänuudistamisketjua

Julkaisussa: Metsämaan muokkaus : Kirjallisuuskatsaus maanmuokkauksen vaikutuksista metsänuudistamiseen, vesistöihin sekä ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen
Tekijät: Laine, Tiina;Heiskanen, Juha;Kankaanhuhta, Ville
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
JUFO-ID: 83109
Julkaisija: Luonnonvarakeskus
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 2342-7647
Emojulkaisun nimi: Metsämaan muokkaus : Kirjallisuuskatsaus maanmuokkauksen vaikutuksista metsänuudistamiseen, vesistöihin sekä ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen
Numero: 58/2019
Sivunumerot: 10 - 14
Tieteenala: Maatalous- ja metsätieteet
Metsätiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Heiskanen, Juha - Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat / Maaperäekosysteemit (4100110510)
Laine, Tiina - Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat / Metsänhoito (4100110310)
Sarja: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-813-5
Organisaation sisäinen affiliaatio: Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat