1. Johdanto

Julkaisussa: Metsämaan muokkaus : Kirjallisuuskatsaus maanmuokkauksen vaikutuksista metsänuudistamiseen, vesistöihin sekä ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen
Tekijät: Himanen, Katri;Kankaanhuhta, Ville
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
JUFO-ID: 83109
Julkaisija: Luonnonvarakeskus
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 2342-7647
Emojulkaisun nimi: Metsämaan muokkaus : Kirjallisuuskatsaus maanmuokkauksen vaikutuksista metsänuudistamiseen, vesistöihin sekä ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen
Numero: 58/2019
Sivunumerot: 7
Tieteenala: Maatalous- ja metsätieteet
Metsätiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Himanen, Katri - Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat / Metsänhoito (4100110310)
Kankaanhuhta, Ville - Luonnonvarakeskus, Tuotantojärjestelmät / Metsänjalostus (4100210410)
Sarja: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-813-5
Organisaation sisäinen affiliaatio: Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat
Luonnonvarakeskus, Tuotantojärjestelmät