9. Maanmuokkauksen vaikutukset vesistöihin

Julkaisussa: Metsämaan muokkaus : Kirjallisuuskatsaus maanmuokkauksen vaikutuksista metsänuudistamiseen, vesistöihin sekä ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen
Tekijä: Piirainen, Sirpa
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
JUFO-ID: 83109
Julkaisija: Luonnonvarakeskus
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 2342-7647
Emojulkaisun nimi: Metsämaan muokkaus : Kirjallisuuskatsaus maanmuokkauksen vaikutuksista metsänuudistamiseen, vesistöihin sekä ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen
Numero: 58/2019
Sivunumerot: 50 - 54
Tieteenala: Maatalous- ja metsätieteet
Metsätiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Piirainen, Sirpa - Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat / Vesistökuormitus (4100110410)
Sarja: Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-813-5
Organisaation sisäinen affiliaatio: Luonnonvarakeskus, Luonnonvarat