Laminated log wall structures of Norway spruce and Scots pine

Tekijät: Räty, Tarmo;Jallinoja, Marja;Sinkko, Taija
Tekijöiden määrä: 3
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja
Julkaisija: Rakennustietosäätiö RTS
Julkaisuvuosi: 2019
Numero: RTS_31_19
Tieteenala: Luonnontieteet
Ympäristötiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Jallinoja, Marja - Luonnonvarakeskus, Biotalous ja ympäristö / Kestävyystutkimus ja indikaattorit (4100310810)
Sinkko, Taija - Luonnonvarakeskus, Biotalous ja ympäristö / Kestävyystutkimus ja indikaattorit (4100310810)
Räty, Tarmo - Luonnonvarakeskus, Biotalous ja ympäristö / Kestävyystutkimus ja indikaattorit (4100310810)
Sarja: RTS EPD -Ympäristöselosteet
Organisaation sisäinen affiliaatio: Luonnonvarakeskus, Biotalous ja ympäristö