Ammatillisen opettajankouluttajan toimintaympäristö 2025 : ohjaavia robotteja, yhteisöllisyyttä ja yksilöllisyyttä

Tekijät: Siirilä, Jani; Tapani, Annukka
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
JUFO-ID: 55441945
Julkaisija: Haaga-helia ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 2242-9948
Numero: 3.9.2019
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Tapani, Annukka - Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammattipedagoginen TKI
Sarja: Haaga-Helia e-signals
Aiheet:
Linkit: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019120345453
https://esignals.haaga-helia.fi/2019/09/03/ammatillisen-opettajankouluttajan-toimintaymparisto-2025-ohjaavia-robotteja-yhteisollisyytta-ja-yksilollisyytta/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Tampereen ammattikorkeakoulu, Ammattipedagoginen TKI