Valmentavasta valmiiksi johdanto yhteiseen kehittämismatkaamme

Julkaisussa: Korkeakouluvalmiuksia maahanmuuttajille - hyvät käytänteet ja suositukset valmentavaan koulutukseen
Tekijä: Stenberg, Heidi
Tekijöiden määrä: 1
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2019
Emojulkaisun nimi: Korkeakouluvalmiuksia maahanmuuttajille - hyvät käytänteet ja suositukset valmentavaan koulutukseen
Numero: 41
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Stenberg, Heidi - Metropolia ammattikorkeakoulu, NäyttökeskusSIMHE-services
Sarja: TAITO-sarja
Aiheet:
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-176-9
Organisaation sisäinen affiliaatio: Metropolia ammattikorkeakoulu, NäyttökeskusSIMHE-services