Verkkototeutuksen pedagogiset toimintatavat ja oppimisympäristö

Julkaisussa: Korkeakouluvalmiuksia maahanmuuttajille : hyvät käytänteet ja suositukset valmentavaan koulutukseen
Tekijät: Hirard, Tiina; Joshi, Marjo
Tekijöiden määrä: 2
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 2669-8013
2669-8021
Emojulkaisun nimi: Korkeakouluvalmiuksia maahanmuuttajille : hyvät käytänteet ja suositukset valmentavaan koulutukseen
Numero: 41
Sivunumerot: 53 - 62
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Joshi, Marjo - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Yrittäjyys ja myynti
Hirard, Tiina - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Tekniikka ja liiketoiminta, yht.
Sarja: Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja TAITO-sarja
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-176-9
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Yrittäjyys ja myynti
Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Tekniikka ja liiketoiminta, yht.