Esteettömyys näkövammaisen kannalta Suomessa ja muualla

Tekijä: Loukola, Ilkka
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
JUFO-ID: 69684892
Julkaisija: Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 2343-0087
Numero: 10.12.2019
Tieteenala: Tekniikka
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Loukola, Ilkka - Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Tekniikka (tekniikan alat)
Sarja: @SeAMK
Aiheet:
Linkit: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019121348120
https://lehti.seamk.fi/muut-artikkelit/esteettomyys-nakovammaisen-kannalta-suomessa-ja-muualla/
Organisaation sisäinen affiliaatio: Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Tekniikka (tekniikan alat)