Valtra on jo 106-vuotias

Tekijä: Teinilä, Timo
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
Julkaisija: Valtra Oy Ab
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 2243-3538
Numero: 1
Sivunumerot: 19
Tieteenala: Maatalous- ja metsätieteet
Muut maataloustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Timo, Teinilä - Hämeen ammattikorkeakoulu, Maaseutuelinkeinot ja hevostalous
Sarja: Valtra Team
Linkit: https://valtrateam.valtra.com/wp-content/uploads/2019/10/Valtra-Team_2019-1_FI.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Hämeen ammattikorkeakoulu, Maaseutuelinkeinot ja hevostalous