Oikeudenmukaiseksi koettu johtaminen ja sen mittarit

Julkaisussa: OVET - osallistamisella hyvinvointia ja tuottavuutta työelämään
Tekijä: Törmänen, Outi
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
JUFO-ID: 57543315
Julkaisija: Lapin ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 2489-2637
Emojulkaisun nimi: OVET - osallistamisella hyvinvointia ja tuottavuutta työelämään
Sivunumerot: 33 - 37
Tieteenala: Lääke- ja terveystieteet
Terveystiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Törmänen, Outi - Lapin ammattikorkeakoulu, Pohjoinen hyvinvointi ja palvelut
Sarja: Lapin ammattikorkeakoulun julkaisuja
Aiheet:
Linkit: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-316-310-2
https://www.lapinamk.fi/loader.aspx?id=b2566817-2e6f-4604-9d8e-15110b92dadf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lapin ammattikorkeakoulu, Pohjoinen hyvinvointi ja palvelut