Johdanto

Julkaisussa: Kouluna koko kaupunki. Opas aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen toteuttamiseen.
Tekijä: Valkendorff, Tiina
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
JUFO-ID: 61669395
Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 2343-0664
2343-0672
Emojulkaisun nimi: Kouluna koko kaupunki. Opas aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen toteuttamiseen.
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Valkendorff, Tiina - Humanistinen ammattikorkeakoulu, Yhteisöpedagogi
Sarja: Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 93
Linkit: https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2020/01/Kouluna-koko-kaupunki-Opas-aikuisten-maahanmuuttajien-perusopetuksen-toteuttamiseen.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Humanistinen ammattikorkeakoulu, Yhteisöpedagogi