Allied ICT Finland strategiasarja 1 : langaton tietoliikenne Suomessa 2019-2029

Tekijät: Jokela, Tero; Kalliovaara, Juha; Katz, Marco; Mäkelä, Jukka; Paavola, Jarkko; Pirinen, Pekka; Posti, Harri; Pouttu, Ari; Raatikainen, Pertti; Rantakokko, Mika; Rautiola, Kyösti; Riekki, Jukka; Sauvola, Jaakko; Tirkkonen, Olavi
Tekijöiden määrä: 14
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
Julkaisija: Allied ICT Finland
Julkaisuvuosi: 2019
Numero: 1
Tieteenala: Luonnontieteet
Tietojenkäsittely ja informaatiotieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Paavola, Jarkko - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, ICT
Kalliovaara, Juha - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, ICT
Jokela, Tero - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, ICT
Sarja: Allied ICT Finland Strategiasarja
Linkit: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202002125212
https://alliedict.fi/wp-content/uploads/2019/11/1.Langaton_tietoliikenne_Suomessa_2019-2029.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Amk, ICT