Julkisten palvelujen yhteiskehittäminen : kaunista puhetta vai suomalaisen julkishallinnon arkea?

Tekijä: Jalonen, Harri
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 2
JUFO-ID: 56839
Julkaisija: Hallinnon tutkimuksen seura
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 0359-6680
2343-4309
Volyymi: 38
Numero: 4
Sivunumerot: 305 - 311
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Valtio-oppi, hallintotiede
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Jalonen, Harri - Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Yrittäjyys ja myynti
Sarja: Hallinnon tutkimus
Linkit: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202001172448
Organisaation sisäinen affiliaatio: Turun ammattikorkeakoulu, Amk, Yrittäjyys ja myynti