Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun ensimmäisen vaiheen arviointi : varhaiskasvatukseen osallistuminen ja kokeilun järjestäminen

Tekijät: Siippainen, Anna; Repo, Laura; Metsämuuronen, Jari; Kivistö, Anne; Alasuutari, Maarit; Koivisto, Päivi; Saarikallio-Torp, Miia
Tekijöiden määrä: 7
Kieli: suomi
Julkaisutyyppi: D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys
JUFO-ID: 88236879
Julkaisija: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 2342-4176
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Siippainen, Anna - Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos
Alasuutari, Maarit - Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos
Sarja: Julkaisut / Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Aiheet:
Linkit: https://karvi.fi/app/uploads/2019/09/KARVI_1619.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden laitos