Learning environments : Finnish approaches and practices

Julkaisussa: Everyday Creativity : Boosting creative resources with Finnish models of Education. Teachers' Handbook
Tekijä: Szabó, Tamás Péter
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
Julkaisija: Jyväskylän yliopisto
Julkaisuvuosi: 2019
Emojulkaisun nimi: Everyday Creativity : Boosting creative resources with Finnish models of Education. Teachers' Handbook
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Szabó, Tamás Péter - Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos
Aiheet:
Linkit: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66599
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67620
Organisaation sisäinen affiliaatio: Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos