"Just leaving the classroom is a step forward" : reflections on the pedagogical solutions of an outdoor adventure education course in vocational teacher education

Julkaisussa: Seikkailukasvatusta Suomessa : pedagogisia ja didaktisia näkökulmia
Tekijä: Erkkilä, Raija
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: D2 Artikkeli ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä, taikka oppikirja-aineisto
JUFO-ID: 61669395
Julkaisija: Humanistinen ammattikorkeakoulu
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 2343-0672
2343-0664
Emojulkaisun nimi: Seikkailukasvatusta Suomessa : pedagogisia ja didaktisia näkökulmia
Numero: 97
Sivunumerot: 132 - 147
Tieteenala: Yhteiskuntatieteet
Kasvatustieteet
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Erkkilä, Raija - Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakoulutusVocational Teacher Education
Sarja: Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja
Aiheet:
Linkit: https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2020/01/seikkailukasvatusta-suomessa-outdoor-adventure-education-in-finland.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakoulutusVocational Teacher Education