Early artists in the Euro-Arctic region : Arctic Culture and Nature as a Motif in Art from the 1870s to 1930s /

Tekijä: Tuija Hautala-Hirvioja
Tekijöiden määrä: 1
Kieli: englanti
Julkaisutyyppi: A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Julkaisufoorumiluokka : 1
JUFO-ID: 71535
Julkaisuvuosi: 2019
ISSN: 1795-4843
Sivunumerot: 25 - 48
Tieteenala: Humanistiset tieteet
Kuvataide ja muotoilu
Paikalliset tekijät ja heidän affiliaationsa: Hautala-Hirvioja, Tuija - Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta
Sarja: Synnyt : taidekasvatuksen tiedonala
Linkit: https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=151504259&preview=/151504259/151504037/Synnyt-Origins_3_Arctic_arts_Hautala-Hirvioja.pdf
Organisaation sisäinen affiliaatio: Lapin yliopisto, Taiteiden tiedekunta